O nás Aktuality Archív podujatí Tábory Krúžky Časopis Klub VAREŠKA Kontakt  

SCVČ Trakovice

 

telefón:   

0907 32 74 74

e-mail:     cvc@cvctrakovice.sk

O NÁS

 
 
 
Školský poriadok
Prevádzkový poriadok
 

Charakteristika SCVČ

Súkromné centrum voľného času, Trakovice 10 je nezisková organizácia, ktorá vytvára podmienky na mimoškolskú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti a mládež v ich voľnom čase. Zriaďovateľom SCVČ je AST DENT, s.r.o. Hlohovec.

SCVČ sídli v budove Základnej školy s materskou školou v Trakoviciach. Svoju činnosť realizuje aj v budove materskej školy. Má zriadené alokované pracovisko v obci Žlkovce, kde využíva priestory základnej i materskej školy a v obci Malženice, kde využíva priestory Základnej školy s materskou školou v Malženiciach.

Hlavné oblasti činnosti

SCVČ zabezpečuje a organizuje výchovu a vzdelávanie detí, mládeže prostredníctvom záujmovej činnosti. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a lektori prostredníctvom :

 • pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch (krúžkoch),

 • príležitostnej záujmovej činnosti formou jednorazových alebo cyklických podujatí,

 • individuálneho prístupu k talentovaným alebo zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži,

 • spontánnej činnosti formou priebežnej ponuky rekreačných a oddychových aktivít na základe záujmu detí a mládeže,

 • prázdninovej činnosti formou stálych, putovných, víkendových táborov a sústredení,

 • záujmového servisu pre deti, mládež i dospelých,

 • športových, vedomostných, predmetových a talentových súťaží.

SCVČ pri organizovaní výchovno-vzdelávacích a záujmových podujatí spolupracuje s mnohými inštitúciami, ktoré sídlia v obci Trakovice a blízkom okolí.

SCVČ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti a mládež, ďalším právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.

Priority

Hlavné priority SCVČ sú:

 • neustále skvalitňovať úroveň ponúkaných služieb a foriem činností a tým pozitívne ovplyvňovať deti a mládež a viesť ich k užitočnému využívaniu voľného času,

 • rozširovať priestor pre osvedčené i nové aktivity detí s rodičmi,

 • sprogresívniť spoluprácu so školami a poskytovať im metodickú a odbornú pomoc k problematike voľnočasových aktivít,

 • podporovať entuziazmus a aktivity detí a mladých ľudí v obci Trakovice a blízkom okolí,

 • vo väčšej miere využívať informačné a komunikačné technológie predovšetkým na propagáciu činnosti,

 • zmodernizovať technické vybavenie SCVČ, doplniť materiálne vybavenie priestorov pre tzv. „otvorené“ aktivity,

 • flexibilne reagovať na požiadavky detí, mládeže, rodičov, škôl a rôznych subjektov a to obsahovým zameraním ponuky mimoškolských aktivít.

Názov:
SCVČ, Trakovice 10
Obec:
Trakovice    
Okres:
Hlohovec
Kraj:
Trnavský
 
 
 
sponzorované odkazy

www.pocasie.sk

Informácie o počasí - Piešťany

 

www.trakovice.sk

Informácie o obci Trakovice

 

www.zstrakovice.edupage.org

Informácie o ZŠ s MŠ Trakovice

 

http://shrek1975.webgarden.cz

Informácie o práci ŠK Trakovice (šachový klub)

 

www.manic1975.webgarden.cz

Informácie o činnosti STK Trakovice (stolnotenisový klub)

 

www.generacie.sk

Prvý slovenský rodostrom.

 
 
Prečítajte si náš časopis!

 školský rok 2011/2012

JUNIOR č. 2
JUNIOR č. 1

 školský rok 2010/2011

JUNIOR č. 3
JUNIOR č. 2
JUNIOR č. 1

 školský rok 2009/2010

JUNIOR č. 4
JUNIOR č. 3
JUNIOR č. 2
JUNIOR č. 1